Reglement

Deelname aan de Pruimentour dient niet alleen gezellig te zijn, maar ook veilig én sportief! Daarom zijn er een aantal regels van toepassing op deelname aan de wielerronde door zowel jong als oud.

Jeugd

Voor de jeugdwedstrijden gelden de volgende spelregels:

  • Alle deelnemers zijn verplicht om een fietshelm te dragen
  • In de jeugdcategorieën mag niet gestart worden met een racefiets, gewone fiets met dunne bandjes en fietsen voorzien van klikpedalen. Een gewone kinderfiets, crossfiets of mountainbike met dikke banden is wel toegestaan. Voorafgaande aan de start wordt hier op gecontroleerd. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt het desbetreffende kind uit de wedstrijd gehaald.
  • Bij inschrijving verklaart een van de ouders middels ondertekening van het inschrijfformulier, dat de deelnemer geheel voor
    eigen risico deelneemt en de Pruimentour-commissie van Stichting Jeugdwerk Baarle op geen enkele wijze voor eventuele schade of ongelukken voor, tijdens of na de wedstrijd aansprakelijk zal stellen.

Senioren

Voor de wielerwedstrijd voor senioren is het Wedstrijdreglement van De Pruimentour van toepassing. De wedstrijdcommissie van de Pruimentour controleert op een correcte naleving van dit reglement door alle deelnemers.

Bij inschrijving verklaart deelnemer middels ondertekening van het inschrijfformulier, dat hij/zij geheel voor eigen risico deelneemt en de Pruimentour-commissie van Stichting Jeugdwerk Baarle op geen enkele wijze voor eventuele schade of
ongelukken voor, tijdens of na de wedstrijd aansprakelijk zal stellen.