Verkeersplan Pruimentour 2018

15 11 0443

Op zaterdag 16 juni fietst de Pruimentour weer door het centrum van Baarle. Graag informeren wij je over het parcours en de consequenties die dat met zich meebrengt ten aanzien van het parkeren en de bereikbaarheid per auto.
Uiteraard streven wij naar een veilige situatie voor onze deelnemers en bezoekers enerzijds en zo min mogelijk overlast voor omwonenden en ondernemers anderzijds. Kijk hier voor het Verkeersplan Pruimentour 2018